O homeopatii

Homeopatie a její pohled na člověka

Homeopatie je celostní léčebná metoda. Na rozdíl od moderní medicíny nahlíží na organismus jako na jeden celek a tím se oIMGP2397d ní velmi liší. Stačí si uvědomit, že se nemůžeme rozložit na kousíčky, ať už nás bolí ruka či noha, ať už nás trápí afty nebo nemůžeme spát, pořád jsme to my, kdo cítíme bolest a trápení. Neoddělitelně. Západní medicína vnímá naše zdravotní potíže odděleně. Považuje za náhodu, pokud se po odstranění bradavic objeví astma nebo úzkosti. Z pozorování homeopatů vyplývá, že se o náhodu nejedná. A že se mysl, emoce a tělo oddělit nedají.

Homeopatie orientačně sleduje v člověku tři roviny – mentální (nejhlubší, pokrývající rozpoznávání, chápání, paměť), emocionální (také velmi hluboká, zahrnující veškeré naše pocity) a fyzickou (ta je nejvíce na povrchu a zahrnuje potíže na fyzickém těle). To, na jaké rovině se nemoc projeví, záleží na síle našeho organismu. Čím silnější obranyschopnost, tím spíše dovede problém zadržet na okrajové úrovni, např. na kůži. Nejslabší organismus už nemá sílu a nemoc vpustí do nejhlubšího nitra – všichni vnímáme, že při stejné intenzitě potíží je život člověka s psychickými problémy (např. úzkosti, smutek) omezen v daleko větší míře, než život člověka s fyzickým problémem (např. potravinové alergie). Vzpomeňte na bolest hlavy, která po pár hodinách či dnech přejde a bolest duše, když vám např. zemře blízký člověk.

Cílem správné léčby by u jakékoliv léčebné metody mělo být dostat nemoc zevnitř ven – z hlubokých a vážných potíží umožnit organismu nemoc projevit méně nebezpečným nebo omezujícím způsobem a postupně se jí zbavit úplně.

Nemoc a její projevy – co to vlastně znamená?

Nemoc vznikne, když se náš organismus vlivem nejrůznějších podnětů vychýlí z rovnováhy. Někdy si dokáže po pár dnech či týdnech poradit sám, jindy toho není schopen. Ve chvíli, kdy je oslaben, snaží se vytvářit symptomy, které mu pomohou ztracené rovnováhy opět dosáhnout. Při velkém smutku často pláčeme a tak ho ze sebe dostáváme ven, při bronchitidě kašleme a vykašláváme bakterie ven, horečkou se organismus snaží spálit bacily, které ho napadly. Na nemoc nás upozorní odchylky od běžného zdravého stavu, které nás omezují a nejraději bychom se jich všichni co nejrychleji zbavili.

Je ale důležité si uvědomit, že se jedná obrannou reakci našeho těla. Představme si, že do nás pronikne nepřítel, naše obranné mechanismy ho zpozorují a povolají svoji armádu, aby ho zase vyhnaly z našeho těla pryč.

Klasická medicína často v tuto chvíli hodí do organismu bombu (např. antibiotika, antipyretika) a tím zabije jak nepřítele, tak také půlku svojí armády. Pro tentokrát je nebezpečí zažehnáno, ale pro příště už nám zbývá jen polovina obránců a ve chvíli, kdy přijde další nepřítel, tak oslabení trvá déle či probíhá vážněji. Přijde další bomba a další část obránců je zničena a tak to jde dál a dál. Ve chvíli, kdy už je naše obranyschopnost silně narušena, nepřítel snadno pronikne i do nejdůležitějších pater našeho organismu a vzniká vážnější a chronická nemoc.

A jak tedy postupuje homeopatický lék? Pokud je správně zvolený, přidá pár vojáčků do naší armády, přidá schopného generála, který vše dokáže efektivně řídit a nepřítele z našeho těla vyprovodí.

Jinými slovy snaží se příznaky onemocnění dočasně posílit, aby se náš organismus mohl efektivněji nemoci zbavit. Toto je často možné pozorovat po podání správného homeopatického léku, kdy se na symptomy na nějakou dobu zhorší a poté se začnou zlepšovat.

Podobné se léčí podobným

Z tohoto vysvětlení nám bude jasnější, jak funguje hlavní homeopatické pravidlo, které zní, že podobné se léčí podobným.

Organismus nějakým svým způsobem bojuje s nemocí, my se snažíme ten způsob vypozorovat a najít lék, který má ve svém popisu co nejpodobnější projevy. Když takový lék podáme, posilujeme tím organismus v jeho snaze se nemoci zbavit.IMGP2354

Některé ze symptomů jsou typické pro dané onemocnění a bude je mít většina lidí, např. při bolestech hlavy většina nemocných bude chtít mít klid, při žaludečních potížích většina lidí nebude chtít jíst. Tyto symptomy jsou důležité, ale pro výběr homeopatického léku, jsou důležité i symptomy zvláštní – takové, které se nedají vysvětlit danou patologií nebo které jsou u různých lidí různé. Takové, které nám co nejvíce individualizují případ a tím nám nejlépe pomohou najít lék.

Při výběru léku homeopat zjišťuje symptomy a projevy, které se nemocí změnily a pomocí kterých se organismus snaží dosáhnout vyléčení a ty pak podpořit tím, že vybere lék, který má ve svém „obrazu“ symptomy co nejpodobnější. Tyto popisy jsou až 200 let staré informace získané jak zkoušením léků na zdravých lidech, tak i pozorováním toho, co který lék vyléčil.

Výběr léku

Homeopat zjišťuje, jak se nemoc projevuje, co nemocnému dělá dobře a co jeho stav zhoršuje, kdy se během dne cítí nejlépe, jaké má chutě, strachy atd.

Tyto symptomy porovnává s popisem léků v homeopatické literatuře a hledá ten, který má kombinaci symptomů, které jsou co nejpodobnější symptomům nemocného.

Homeopatických léků existují tisíce, nejpoužívanějších je několik set a tak často připadá v úvahu více léku a nemocný přitom potřebuje jen jeden z nich. To je někdy nesnadný úkol homeopata, aby se mu podařilo od sebe jednotlivé léky odlišit doplňujícími otázkami.

Homeopat u každého symptomu zvažuje i jeho intenzitu, někdy se může ptát na podobnou věc i opakovaně, aby si ujasnil, jestli stavu dobře rozumí.

Léčba

Spolu s názvem léku se dozvíte i doporučené dávkování. U chronických stavů se homeopatický lék většinou užije jednorázově a pak jen čekáme, co se bude dít. Po podání homeopatického léku často zesílí některé symptomy, prostřednictvím kterých se tělo snaží nemoci zbavit. Toto je otázka dnů až týdnů. Zhoršení může být velmi nepříjemné, ale nikdy by nemělo být ohrožující. Může se např. projevit tím, že je pár dní člověk velmi unavený a potřebuje více spát.IMGP2369

Počáteční zhoršení (které se objeví cca do týdne po léku) je dobré znamení. Poté by se stav měl začít zlepšovat. Organismus si nejdříve vybere ty nejdůležitější a nejvíc omezující problémy. Pokud nemocného trápí např. bradavice a nespavost, tak správný lék v prvé řadě a většinou velice rychle zlepší spánek…Bradavice se mohou dočasně i zhoršit. Teprve pak přijdou na řadu bradavice.

(U akutních nemocí je často zhoršení jen krátké, mnohdy ho pacient ani nemusí postřehnout. Jinak platí stejné pravidlo. Lék by měl nejdříve zlepšit bolesti, psychiku, celkovou energii, to jak nemocný nemoc snáší… a až nakonec třeba rýmu. Nicméně u akutních nemocí je zlepšení v řádech hodin až několika dnů.)

Je velice důležité se snažit co nejobjektivněji zhodnotit, co se po léku změnilo a jestli je to dobrá, špatná nebo nejasná reakce. Proto je velmi vhodné, aby homeopat stav sledoval. První kontrola se většinou provádí  po dvou měsících, další pak většinou v delších intervalech, dle potřeby. V mezidobí a v případě potíží, stačí využít telefonické či mailové konzultace.

Lidé, kteří jsou zvyklí na západní léčbu, se mohou mnohdy podivit nad tím, že častým doporučením homeopata je čekat. Pokud ale homeopat usoudí, že se léčba vyvíjí správným směrem, tedy, že z vážných problémů se stávají méně vážné, pak je důležité tento proces nenarušovat. Organismus se vydal správnou cestou a tento proces se urychlit nedá. Není to totiž lék, který léčí. Ten dá pouze impuls našemu organismu, který pak na uzdravování pracuje svými vlastními silami.

S tím souvisí i délka homeopatické léčby. Ta může být velice různá, někdo, kdo byl ještě v docela dobré kondici (většinou lidé, kteří mívají horečky) se může i poměrně vážných zdravotních obtíží zbavit i po několika týdnech a jiný pacient bude postupovat k vyléčení jen velice pozvolna.

V nejvážnějších případech již není možné dosáhnout vyléčení, ale jen pacientův stav zmírnit. Homeopat dokáže podle svých kritérií předem zhodnotit úroveň zdraví člověka a odhadnout tak předem prognózu. Je dobré si na začátku ujasnit, co je v daném případě možné a reálné od homeopatie očekávat.

Akutní nemoci

Nejčastější otázky

Případy z praxe

Komentáře jsou vypnuty.